ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΑ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT BOSCH

Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
SKU:
Π30018

ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΑ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT BOSCH

  • Για μαλακό και σκληρό ξύλο καθώς και για ελαφρά οικοδομικά υλικά όπως γυψοσανίδες
Στοιχεία Ομαδοποιημένου Προϊόντος
Όνομα Προϊόντος Ποσότητα
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ8,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 2,28 € Κανονική τιμή 4,14 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ35,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 5,02 € Κανονική τιμή 9,13 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ13,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Ειδική Τιμή 6,31 € Κανονική τιμή 11,48 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ28,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 4,08 € Κανονική τιμή 7,41 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ36,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 9,80 € Κανονική τιμή 17,82 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ24,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 3,49 € Κανονική τιμή 6,35 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ28,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 8,67 € Κανονική τιμή 15,76 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ19,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 3,37 € Κανονική τιμή 6,13 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ17,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 6,74 € Κανονική τιμή 12,26 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ26,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 9,10 € Κανονική τιμή 16,54 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ14,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 2,71 € Κανονική τιμή 4,92 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ6,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 5,37 € Κανονική τιμή 9,77 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ20,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Ειδική Τιμή 7,77 € Κανονική τιμή 14,12 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ10,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 2,35 € Κανονική τιμή 4,28 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ36,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 5,25 € Κανονική τιμή 9,55 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ14,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 6,74 € Κανονική τιμή 12,26 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ30,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 4,59 € Κανονική τιμή 8,34 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ38,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 10,11 € Κανονική τιμή 18,39 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ25,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 4,00 € Κανονική τιμή 7,27 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ30,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 9,45 € Κανονική τιμή 17,18 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ20,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 3,02 € Κανονική τιμή 5,49 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ19,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 6,83 € Κανονική τιμή 12,41 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ40,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 10,75 € Κανονική τιμή 19,54 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ16,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 2,63 € Κανονική τιμή 4,78 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ8,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 5,53 € Κανονική τιμή 10,05 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ22,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 8,59 € Κανονική τιμή 15,61 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ12,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 2,35 € Κανονική τιμή 4,28 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ38,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 5,45 € Κανονική τιμή 9,91 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ16,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Ειδική Τιμή 6,55 € Κανονική τιμή 11,91 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ6,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 2,12 € Κανονική τιμή 3,85 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ32,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 4,51 € Κανονική τιμή 8,20 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ10,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Ειδική Τιμή 5,80 € Κανονική τιμή 10,55 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ26,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 4,16 € Κανονική τιμή 7,56 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ35,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 10,31 € Κανονική τιμή 18,75 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ22,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 3,37 € Κανονική τιμή 6,13 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ25,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 8,59 € Κανονική τιμή 15,61 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ18,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 2,82 € Κανονική τιμή 5,13 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ12,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Ειδική Τιμή 6,67 € Κανονική τιμή 12,12 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ24,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 8,78 € Κανονική τιμή 15,97 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ13,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Ειδική Τιμή 2,55 € Κανονική τιμή 4,63 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ40,0mm συνολ.152mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας
Ειδική Τιμή 6,24 € Κανονική τιμή 11,34 €
1 ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT Φ18,0mm συνολ.400mm BOSCH
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Ειδική Τιμή 7,33 € Κανονική τιμή 13,33 €

ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΑ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT BOSCH

  • Για μαλακό και σκληρό ξύλο καθώς και για ελαφρά οικοδομικά υλικά όπως γυψοσανίδες
  • Τρυπά τρεις φορές γρηγορότερα από τα στάνταρ ‌επίπεδα φρεζοτρύπανα
  • Δηλωμένη για ευρεσιτεχνία, αυτοπροωθούμενη μύτη σπειρώματος και γεωμετρία κόψεων
  • Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα εργοστασιακά πρότυπα της Bosch από ιδιαίτερα βελτιωμένο χάλυβα
  • Τροχισμένες με ακρίβεια μύτη και ακμές κοπής για τρύπες σωστής διατομής
  • Άκρο σφήνωσης με εξάγωνο στέλεχος 1/4" κατά ISO 1173 E6.3
  • Χρώμα τρυπανιού: Γκρι, αμμοβολισμένο
Περισσότερες Πληροφορίες
Κωδικός Π30018
Κατασκευαστής BOSCH
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΑ ΦΤΕΡΟΥ SELFCUT BOSCH