Μηχανήματα Καθαρισμού

Πλυστικά μηχανήματα ζεστού ή κρύου νερού, πιεστικά μηχανήματα, σάρωθρα και ηλεκτρικές σκούπες για επαγγελματική ή οικιακή χρήση.