ΤΡΥΠΑΝΙΑ S4L SDS PLUS

Όνομα Προϊοντος Διαθεσιμότητα Τιμή Ποσ.
ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ3,5mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
2608597773
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 8,31 €

Τιμή mr Tool: 4,82 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ3,5mm ωφελ.75mm συνολ.135mm
2608585596
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 13,33 €

Τιμή mr Tool: 7,73 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ4,0mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
1618596231
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 6,82 €

Τιμή mr Tool: 3,96 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ4,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
2608597774
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 8,49 €

Τιμή mr Tool: 4,92 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,0mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
1618596164
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 5,39 €

Τιμή mr Tool: 3,13 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596189
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 6,45 €

Τιμή mr Tool: 3,74 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
2608596199
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 11,16 €

Τιμή mr Tool: 6,47 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
2608585597
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 15,13 €

Τιμή mr Tool: 8,78 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,0mm ωφελ.250mm συνολ.310mm
2608585598
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 22,75 €

Τιμή mr Tool: 13,20 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,0mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
2608585599
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 29,76 €

Τιμή mr Tool: 17,26 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,5mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
1618596165
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 5,46 €

Τιμή mr Tool: 3,17 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,5mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
2608596146
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 6,26 €

Τιμή mr Tool: 3,63 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,5mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
2608597775
Κατόπιν Παραγγελίας
10,73 €
ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,5mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
2608597776
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 11,41 €

Τιμή mr Tool: 6,62 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ5,5mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
2608585601
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 40,36 €

Τιμή mr Tool: 23,41 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,0mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
1618596166
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 5,39 €

Τιμή mr Tool: 3,13 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
2608596115
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 9,92 €

Τιμή mr Tool: 5,75 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
2608597777
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 11,10 €

Τιμή mr Tool: 6,44 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,0mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
2608585603
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 37,82 €

Τιμή mr Tool: 21,94 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,5mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
1618596168
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 5,95 €

Τιμή mr Tool: 3,45 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,5mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596169
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 7,56 €

Τιμή mr Tool: 4,38 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,5mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
2608597778
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 11,47 €

Τιμή mr Tool: 6,65 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,5mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
2608597779
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 13,14 €

Τιμή mr Tool: 7,62 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ6,5mm ωφελ.250mm συνολ.310mm
2608597780
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 11,04 €

Τιμή mr Tool: 6,40 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ7,0mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
1618596170
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 7,19 €

Τιμή mr Tool: 4,17 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ7,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596171
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 7,94 €

Τιμή mr Tool: 4,61 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ7,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
2608597130
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 9,42 €

Τιμή mr Tool: 5,46 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ8,0mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
1618596172
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 6,20 €

Τιμή mr Tool: 3,60 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ8,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596173
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 6,94 €

Τιμή mr Tool: 4,03 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ8,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
1618596174
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 8,25 €

Τιμή mr Tool: 4,79 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ8,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
1618596264
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 10,54 €

Τιμή mr Tool: 6,11 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ8,0mm ωφελ.250mm συνολ.310mm
2608597944
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 15,38 €

Τιμή mr Tool: 8,92 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ8,0mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
2608596116
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 24,12 €

Τιμή mr Tool: 13,99 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ8,5mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
2608585604
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 10,48 €

Τιμή mr Tool: 6,08 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ8,5mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
2608585605
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 11,04 €

Τιμή mr Tool: 6,40 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ9,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
2608596158
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 9,42 €

Τιμή mr Tool: 5,46 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ9,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
1618596175
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 11,22 €

Τιμή mr Tool: 6,51 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ10,0mm ωφελ.50mm συνολ.110mm
1618596176
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 7,50 €

Τιμή mr Tool: 4,35 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ10,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596177
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 7,38 €

Τιμή mr Tool: 4,28 €

SDS PLUS ΤΡΥΠΑΝI 26X750
2608596147
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 106,52 €

Τιμή mr Tool: 61,78 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ10,0mm ωφελ.150mm
1618596265
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 9,80 €

Τιμή mr Tool: 5,68 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ10,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
1618596178
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 12,52 €

Τιμή mr Tool: 7,26 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ10,0mm ωφελ.250mm συνολ.310mm
1618596315
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 14,20 €

Τιμή mr Tool: 8,24 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ10,0mm ωφελ.300mm συνολ.360mm
1618596266
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 17,36 €

Τιμή mr Tool: 10,07 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ10,0mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
1618596267
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 20,71 €

Τιμή mr Tool: 12,01 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ10,0mm ωφελ.950mm συνολ.1000mm
2608597122
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 72,60 €

Τιμή mr Tool: 42,11 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ11,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596179
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 11,35 €

Τιμή mr Tool: 6,58 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ11,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
1618596316
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 13,45 €

Τιμή mr Tool: 7,80 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ11,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
1618596180
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 14,38 €

Τιμή mr Tool: 8,34 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ12,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596181
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 9,55 €

Τιμή mr Tool: 5,54 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ12,0mm ωφελ.150mm
1618596268
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 11,10 €

Τιμή mr Tool: 6,44 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ12,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
1618596182
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 14,20 €

Τιμή mr Tool: 8,24 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ12,0mm ωφελ.250mm συνολ.310mm
2608597782
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 17,24 €

Τιμή mr Tool: 10,00 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ12,0mm ωφελ.300mm συνολ.360mm
2608585606
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 26,41 €

Τιμή mr Tool: 15,32 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ12,0mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
1618596269
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 22,26 €

Τιμή mr Tool: 12,91 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ12,0mm ωφελ.550mm συνολ.610mm
1618596224
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 37,51 €

Τιμή mr Tool: 21,76 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ12,0mm ωφελ.950mm συνολ.1000mm
2608597123
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 76,26 €

Τιμή mr Tool: 44,23 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ13,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596183
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 14,07 €

Τιμή mr Tool: 8,16 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ13,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
1618596318
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 16,18 €

Τιμή mr Tool: 9,38 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ13,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
1618596184
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 17,42 €

Τιμή mr Tool: 10,10 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ14,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596185
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 12,83 €

Τιμή mr Tool: 7,44 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ14,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
1618596270
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 16,06 €

Τιμή mr Tool: 9,31 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ14,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
1618596186
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 16,99 €

Τιμή mr Tool: 9,85 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ14,0mm ωφελ.250mm συνολ.310mm
1618596271
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 18,91 €

Τιμή mr Tool: 10,97 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ14,0mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
2608596118
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 29,95 €

Τιμή mr Tool: 17,37 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ14,0mm ωφελ.550mm συνολ.610mm
1618596225
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 37,51 €

Τιμή mr Tool: 21,76 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ14,0mm ωφελ.950mm συνολ.1000mm
2608597124
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 83,64 €

Τιμή mr Tool: 48,51 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ15,0mm ωφελ.100mm συνολ.160mm
1618596187
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 18,23 €

Τιμή mr Tool: 10,57 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ15,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
1618596188
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 20,77 €

Τιμή mr Tool: 12,05 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ15,0mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
1618596257
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 42,59 €

Τιμή mr Tool: 24,70 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ16,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
2608596185
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 17,05 €

Τιμή mr Tool: 9,89 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ16,0mm ωφελ.200mm συνολ.260mm
2608585607
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 22,69 €

Τιμή mr Tool: 13,16 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ16,0mm ωφελ.250mm συνολ.310mm
2608596186
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 23,13 €

Τιμή mr Tool: 13,42 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ16,0mm ωφελ.400mm συνολ.460mm
1618596259
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 33,54 €

Τιμή mr Tool: 19,45 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ16,0mm ωφελ.550mm συνολ.610mm
1618596226
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 45,38 €

Τιμή mr Tool: 26,32 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ16,0mm ωφελ.950mm συνολ.1000mm
2608597125
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 84,82 €

Τιμή mr Tool: 49,20 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ17,0mm ωφελ.150mm συνολ.210mm
1618596203
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 29,51 €

Τιμή mr Tool: 17,12 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ18,0mm ωφελ.150mm συνολ.200mm
1618596204
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 32,55 €

Τιμή mr Tool: 18,88 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ18,0mm ωφελ.250mm συνολ.300mm
1618596319
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 40,24 €

Τιμή mr Tool: 23,34 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ18,0mm ωφελ.400mm συνολ.450mm
1618596260
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 38,81 €

Τιμή mr Tool: 22,51 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ18,0mm ωφελ.950mm συνολ.1000mm
2608597126
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 105,83 €

Τιμή mr Tool: 61,38 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ19,0mm ωφελ.150mm συνολ.200mm
1618596205
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 46,87 €

Τιμή mr Tool: 27,18 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ19,0mm ωφελ.250mm συνολ.300mm
1618596320
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 42,47 €

Τιμή mr Tool: 24,63 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ19,0mm ωφελ.400mm συνολ.450mm
1618596261
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 49,85 €

Τιμή mr Tool: 28,91 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ20,0mm ωφελ.150mm συνολ.200mm
1618596207
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 38,25 €

Τιμή mr Tool: 22,19 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ20,0mm ωφελ.250mm συνολ.300mm
1618596262
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 44,21 €

Τιμή mr Tool: 25,64 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ20,0mm ωφελ.400mm συνολ.450mm
1618596263
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 46,69 €

Τιμή mr Tool: 27,08 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ20,0mm ωφελ.550mm συνολ.600mm
1618596321
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 60,64 €

Τιμή mr Tool: 35,17 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ20,0mm ωφελ.950mm συνολ.1000mm
2608597127
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 105,83 €

Τιμή mr Tool: 61,38 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ22,0mm ωφελ.400mm συνολ.450mm
1618596233
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 55,86 €

Τιμή mr Tool: 32,40 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ22,0mm ωφελ.550mm συνολ.600mm
2608596123
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 71,05 €

Τιμή mr Tool: 41,21 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ22,0mm ωφελ.950mm συνολ.1000mm
2608597128
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 114,70 €

Τιμή mr Tool: 66,53 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ24,0mm ωφελ.200mm συνολ.250mm
1618596236
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 58,03 €

Τιμή mr Tool: 33,66 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ24,0mm ωφελ.400mm συνολ.450mm
1618596237
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 64,36 €

Τιμή mr Tool: 37,33 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ25,0mm ωφελ.200mm συνολ.250mm
1618596238
Άμεση παραλαβή

Κανονική Τιμή: 62,19 €

Τιμή mr Tool: 36,07 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ25,0mm ωφελ.400mm συνολ.450mm
1618596239
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 70,06 €

Τιμή mr Tool: 40,63 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ25,0mm ωφελ.950mm συνολ.1000mm
2608597129
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 143,34 €

Τιμή mr Tool: 83,14 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ26,0mm ωφελ.200mm συνολ.250mm
1618596240
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 63,80 €

Τιμή mr Tool: 37,00 €

ΤΡΥΠΑΝΙ BOSCH S4L SDS PLUS Φ26,0mm ωφελ.400mm συνολ.450mm
1618596241
Κατόπιν Παραγγελίας

Κανονική Τιμή: 66,59 €

Τιμή mr Tool: 38,62 €

Γρήγορη Επισκόπηση

Τρυπάνια S4L Υποδοχής SDS-PLUS
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής σε μπετόν και οπλισμένο μπετόν.

 • Για τοιχοποιία,μπετόν και οπλισμένο μπετόν
 • Για όλα τα περιστροφικά πιστολέτα με υποδοχή SDS-PLUS

Ακόμα πιο ακριβή τρυπήματα:

 • Βελτιστοποιημένη επιφάνεια ελίκωσης τρυπανιού

ΤΡΥΠΑΝΙΑ S4L SDS PLUS

Τρυπάνια S4L Υποδοχής SDS-PLUS
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής σε μπετόν και οπλισμένο μπετόν. • Για τοιχοποιία,μπετόν και οπλισμένο μπετόν

 • Για όλα τα περιστροφικά πιστολέτα με υποδοχή SDS-PLUS


Ακόμα πιο ακριβή τρυπήματα: • Βελτιστοποιημένη επιφάνεια ελίκωσης τρυπανιού


Ειδική επεξεργασία της επιφάνειας της ελίκωσης: • Ισχυρή συμπύκνωση της εξωτερικής επιφάνειας

 • Ομοιόμορφα λεία επιφάνεια

 • Υψηλότερη διάρκεια ζωής λόγω λιγότερης τριβής

 • Γρηγορή μεταφορά της σκόνης τρυπήματος


Επαγωγική τεχνολογία κασσιτεροκόλλησης και σκλήρυνσης: • Σκλήρυνση σε δύο βήματα:
  α.Κασσιτεροκόλληση υψηλής θερμοκρασίας της κεφαλής του τρυπανιού
  β.Σκλήρυνση/Επαναφορά

 • Διαφορετική,βελτιστοποιημένη για κάθε διάμετρο τρυπήματος σκληρότητα κεφαλής και ελίκωσης.

SKU Π24001
Κατασκευαστής BOSCH

Χρησιμοποιήστε κενά για να διαχωρίσετε ετικέτες, Χρησιμοποιήστε μονά εισαγωγικά (') για φράσεις.

  Loading...

Υλοποιήθηκε από την ERGOLOGIC AEBE

Στο www.mrtool.gr βρείτε το εργαλείο που σας χρειάζεται για κάθε τύπου εργασία. Για ερασιτεχνικές δουλειές : εργαλεία κήπου, μηχανές γκαζόν, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα, και δυνατά κοπτικά κήπου, Bosch εργαλεία μπαταρίας, ηλεκτρικά και βενζινοκίνητα. Οι επαγγελματίες θα βρουν στο www.mrtool.gr τα καλύτερα εργαλεία και μηχανές των μεγαλύτερων κατασκευαστών Bosch, Nilfisk, Dremel, Hyundai, Larus, Skil : γεννήτριες, φορτιστές, οικοδομικά εργαλεία, πιεστικά και πλυστικά μηχανήματα, εργαλεία αέρος, αγροτικά εργαλεία. Το www.mrtool.gr μπορεί και προσφέρει χαμηλές τιμές για το εργαλείο που ψάχνετε.