Μετά τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης στην έδρα της εταιρίας αναδείχθηκε ο νικητής του Διαγωνισμού μας για το δώρο του μήνα Απριλίου 2012.
Ο τυχερος πελάτης μας είναι:

Αντωνίου Νικόλαος -  Αθήνα                     κέρδισε ένα φορτιστή 12V,8A AWELCO μοντέλο ENERBOX 8 T2.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες πελάτες μας και ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσουμε πάλι στο μέλλον.