Ο διαγωνισμός του mtool μετράει 18 ημέρες και καταγράφουμε με ικανοποίηση ήδη μεγάλο ενδιαφέρον αγορών εκ μέρους των πελατών μας.